OBCHODNÍ PODMÍNKY PLATNÉ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ

Internetový obchod Hračky U Jarky na www.hrackyujarky.cz provozuje společnost:
Hračky U Jarky
Dlouhá 12
412 01 Litoměřice
IČO: 69295654
DIČ: CZ6160230813
Společnost je zapsaná dle živnostenského listu vydaného v Litoměřicích pod evidenčním číslem: 350601-9207-01,  č.j.: 6227/03-ŽÚ-1/1

Všechny prodejní ceny na stránce jsou uvedeny včetně DPH.

Adresa pro zasílání reklamací nebo vrácení výrobku zakoupeného přes internet:
Hračky U Jarky
Kateřina Ivančová
Dlouhá 12, 412 01 Litoměřice


e-mail: petr.ivanco@seznam.cz

Provozní doba:
Po-Pá: 09:00 – 17:00

So: 09:00 – 11:30

Nákup výrobků prostřednictvím internetového obchodu www.hrackyujarky.cz. mohou fyzické a právnické osoby uskutečnit bez omezení, za předpokladu, že se budou řídit níže uvedenými pravidly.

 1. Zákazník si může objednat jakýkoliv výrobek, který je v aktuální nabídce internetového obchodu. Ceny výrobků a akční ceny  se z marketingových a obchodních důvodů mohou lišit od cen v prodejně Hračky u Jarky. Minimální částka objednávky není stanovena.
 2. Způsoby a ceny doručení
  Existuje několik možností, jak si po nákupu převzít svůj výrobek. Vyberte si tu, která Vám nejvíce vyhovuje:

  Zaslání výrobku na adresu kurýrem
  Po celém území České republiky doručujeme objednané výrobky prostřednictvím kurýra DPD a nebo prostřednictvím Zásilkovny.

  V případě objednávek výrobku na dobírku, je výrobek expedován okamžitě, nejpozději do 8 dnů po přijetí objednávky. V případě, že se dodací lhůta prodlouží, například z důvodu nedostatku výrobků na skladě, budeme o této skutečnosti neprodleně informovat.

  Osobní odběr v prodejně Hračky U Jarky
  Osobní odběr výrobku objednaného přes internetový obchod je možný na prodejně Hračky U Jarky. Výrobek se hradí osobně přímo na prodejně.

  Výrobek objednaný k osobnímu odběru na prodejně Hračky u jarky  zpracováváme do 4 pracovních dnů od objednání. Ve výjimečných případech se může stát, že objednávka bude zpracována do 8 pracovních dnů. O jeho možnosti vyzvednutí budete informováni SMS zprávou nebo telefonicky.

  Výdej objednaného výrobku: POZOR,. Jméno a adresa zákazníka, který si přijde výrobek vyzvednout, musí být totožné se jménem a adresou v objednávce. Kontrolou osobního dokladu zabraňujeme výdeji objednaného výrobku jiným osobám. V případě, že chcete výrobek poslat jinou osobu, než jste uvedli v objednávce / např. z důvodu nemoci, odjezdu apod. /, informujte nás o tom předem e-mailem nebo telefonicky. Bez této změny nebude převzetí zásilky na prodejně možné.

  Výrobek si můžete vyzvednout do 5 pracovních dnů od oznámení o doručení na odběrné místo. Po uplynutí této lhůty bude výrobek zařazen do prodeje.

  Na odběr výrobku v prodejně Vás budeme informovat  telefonicky nebo SMS zprávou. V případě, že jste informaci o možnosti převzít zásilku neobdrželi více než 5 pracovních dnů od objednávky, kontaktujte ještě před návštěvou prodejny pracovníky internetového obchodu emailem nebo telefonicky


 3. Ceník dopravy

  Doprava výrobku na prodejnu


doručení objednávky na prodejnu

ZDARMA

 1. Doprava kurýrem v rámci ČR
 2. Dobírka (cena za dobírku je již přičtena v ceně dopravného)
 3. Přeprava kurýrní službou DPD:                     Běžná cena :                               250 Kč

                                                                                      Nadrozměrný balík:               300 Kč

 1. Přeprava Zásilkovnou:                                       Běžná cena:                                99     

                                                                                      Nadrozměrný balík:               150 Kč   

Pokud se jedná o nadrozměrný produkt k odeslání je tato informace (Cena)uvedena přímo u produktu.                                                                                                

 

 

 1. Kurýrní služba doručuje zásilky v pracovní dny od 8.00 do 16.00 hod. Zvažte, prosím, adresu doručení zásilky, aby Vás kurýr zastihl (např. adresa pracoviště). Také je nutné v objednávkovém formuláři uvést správné telefonní číslo, aby Vás kurýr mohl předem kontaktovat. Správné vyplnění údajů je důležité, aby se zásilka nevrátila zpět. V případě opětovného zaslání je opět účtovaný poplatek za přepravu. Uvedené ceny přepravy jsou platné v rámci České republiky.
 2. PLATBY

Po objednání výrobku je platba na dobírku, kterou zaplatíte hotově kurýrovi, který Vám objednaný výrobek doručí. V případě odeslání Zásilkovnou platíte zásilku na odběrném místě. Neplatíte nic předem.

 1. Každá odeslaná objednávka se stává závaznou. Její zrušení je možné pouze v den odeslání objednávky nebo před odesláním výrobku a to až po vzájemné dohodě. V případě nepřevzetí zásilky je firma Hračky U Jarky oprávněna požadovat úhradu vzniklých nákladů na přepravu a balné. Objednávka na dobírku může být před odesláním prověřená na telefonním čísle uvedeném v objednávce. V případě objednávky většího množství výrobků si vyhrazujeme právo na ověření dostupnosti a následné potvrzení objednávky. 
 2. Po ověření objednávky Vám budou údaje o vyřízení, odeslání a výsledné ceně zásilky zaslány na uvedený e-mail, případně SMS na uvedené telefonní číslo.
 3. Při dodání si musí zákazník výrobek zkontrolovat vizuálně ihned po převzetí. Má právo si výrobek nepřevzít v případě, že je na něm viditelné mechanické poškození, zjevně způsobené přepravou, nebo pokud je výrobek neúplný. V případě, že poškození není viditelné a reklamace je uplatněna do 10 dnů ode dne dodání, společnost Hračky U Jarky se zavazuje poškozený výrobek vyměnit.
 4. V případě uplatnění reklamace později, platí obvyklý reklamační postup stanovený reklamačním řádem firmy Hračky U Jarky.
 5. Oprávnění na záruku zaniká v případě, že k vadě došlo mechanickým poškozením výrobku, používáním výrobku v nevhodných podmínkách(chemicky agresivní, prašné, vlhké prostředí), nebo pokud byl provedený zásah do výrobku jinou než oprávněnou osobou(autorizovaným servisem). Ze záruky jsou také vyňaty vady způsobené živelnou pohromou a nesprávným napájecím napětím.
 6. Uvedené ceny přepravy jsou platné v rámci České republiky.
 7. Rozpor s kupní smlouvou
  V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Toto ustanovení neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
 8. Odstoupení od smlouvy kupujícím

a)     Kupující spotřebitel má právo v souladu s § 1829 a násl. zák. č. 89/2013 Sb., občanského zákoníku odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí výrobku, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy odeslat prodávajícímu nejpozději 14. dne od převzetí věci.

b)    Výrobek by měl kupující spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém výrobek převzal. V případě, že bude výrobek vrácen nekompletní, poškozený či znečištěný, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o částku, která odpovídá opotřebení, hodnotě opravy nebo uvedení výrobku do původního stavu (v souladu s § 1833 obč. z.). Peníze za vrácený výrobek včetně nákladů na dodání výrobku budou kupujícímu spotřebiteli vráceny nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím stejným způsobem, kterým je od kupujícího prodávající přijal, pokud kupující spotřebitel nesdělí jiný způsob navrácení peněz. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu spotřebiteli dříve, než mu kupující spotřebitel výrobek předá nebo prokáže, že výrobek prodávajícímu odeslal. Jestliže kupující spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání výrobku, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu spotřebiteli náklady na dodání výrobku ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání výrobku.

c)     Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal a novin, periodik a časopisů. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy v případě dodávky výrobku v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

d)   Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li s výrobkem poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 1829 a násl. obč. z., kupující je povinen spolu s vráceným výrobkem vrátit i s ním související poskytnuté dárky.

e)   O odstoupení od smlouvy musí kupující prodávajícího informovat.např. dopisem, faxem nebo emailem. Kupující může také vyplnit kontaktní formulář pro vrácení výrobku, který vytiskne a doručí spolu s vráceným výrobkem prodávajícímu.

f)    Náklady na objednání a vrácení výrobku hradí v případě odstoupení od smlouvy kupující. Jen v tom případě, pokud výrobek plně neodpovídá kvalitativním požadavkům nebo bylo vadné, hradí náklady spojené s objednávkou, dodáním a vrácením výrobku prodejce. Za výrobek plně odpovídající kvalitativním požadavkům se považuje výrobek stejné nebo podobné charakteristiky, jaká je uvedená v nabídce výrobku na internetové stránce prodávajícího.

g)   Za náklady, které kupující vynaložil v souvislosti s objednáním výrobku, se považují náklady za uskutečnění objednávky.

h)   V případě, že má kupující stížnost, může se s ní obrátit na prodávajícího prostřednictvím telefonického hovoru.

 1. Odstoupení od smlouvy prodávajícím

Prodávající je oprávněný odstoupit od kupní smlouvy v případě vyprodání zásob, nedostupnosti výrobku nebo z důvodů vyšší moci, nebo pokud ani při vynaložení všeho úsilí, které je možno od něj spravedlivě požadovat, není schopný dodat výrobek zákazníkovi v lhůtě určené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedená v internetovém obchodě. Prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího

Vrácení výrobku zakoupeného přes internetový obchod nad rámec zákonné lhůty
Nepoužité výrobky můžete bez uvedení důvodu vrátit s originálním obalem a s kompletním příslušenstvím do 21 dní od nákupu / nad rámec zákonné 14ti denní lhůty podle § 1829 obč. z. /. Také je možná výměna za jiný výrobek v rámci položky, například jiná barva nebo druh (například panenky, transformery atd.), výměna za jinou položku není možná. Tato možnost je poskytována buď po zaslání výrobku na adresu uvedenou na dodacím listě/faktuře nebo v prodejně Hračky U Jarky. Výrobek nesmí jevit známky používání. Na tuto nadstandardní službu není po 14ti dnech od nákupu právní nárok a v případě, že výrobek není opakovaně prodejný za původní cenu / např. výrobek bez obalu, nebo výrobek již zařazen do slevy /. V tom případě nemusí být možnost navrácení výrobku nebo výměny zákazníkovi poskytnuta.
 

 1. Pro uplatnění reklamace nebo pro vrácení výrobku zakoupeného přes internetový obchod zboží zašlete zpět na adresu firmy s popisem vady nebo je možné přijít osobně.
 2. Informace o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

Pokud by mezi zákazníkem a provozovatelem e-shopu hrackyujarky došlo ke spotřebitelskému sporu, je zákazník oprávněn řešit tento spor mimosoudně. Orgánem pro mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869. Veškeré informace k mimosoudnímu řešení sporů jsou uvedeny na internetových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz. Zahájit alternativní řešení sporu je možné rovněž prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Reklamační podmínky

Hračky U Jarky se sídlem Litoměřice, Dlouhá 12, PSČ 412 01

IČ: 69295654 (dále jen „prodávající“), ve smyslu ustanovení zák.

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně

spotřebitele, v platném znění, vydává tento reklamační řád

 1. Úvodní ustanovení

Reklamační řád upravuje postup při uplatňování práv a povinností vyplývajících z těch právních norem, které stanovují obecnou odpovědnost společnosti Hračky ,,U Jarky,, jako prodávajícího (dále jen „prodávající“) při prodeji výrobku na Internetu na straně jedné a fyzických osob a právnických osob, které výrobek v obchodě kupují, na straně druhé. Tento reklamační řád se nevztahuje na případy, kdy je kupujícím podnikatel, je-li při uzavření smlouvy z okolností zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti.

 1. Definice pojmů

Reklamace – právní úkon, kterým jsou uplatňována práva kupujících vyplývajících z odpovědnosti prodávajícího za vady prodaného výrobku.

Reklamační řízení - postup prodávajícího, ve kterém rozhoduje o vyřízení reklamace kupujících podle obecně závazných právních předpisů a tohoto reklamačního řádu.

Kupující – fyzická nebo právnická osoba, která si od prodávajícího v některé jeho provozovně zakoupila výrobek nabízený prodávajícím.

Výrobek – veškeré věci, zejména hračky, nabízené prodávajícím v jeho provozovnách zájemcům – potencionálním kupujícím.

Prodej výrobků – činnost, jejímž předmětem je realizace kupní smlouvy (písemné nebo ústní) mezi prodávajícím a kupujícím o nabytí vlastnického práva kupujícím k předmětu koupě, zaplacení kupní ceny a převzetí předmětu koupě kupujícím.

Vada výrobku – vlastnost výrobku (včetně dokladů nutných pro užívání výrobku), která je v rozporu s kupní smlouvou, zejména pokud výrobek nemá jakost a užitné vlastnosti, které si strany ujednaly nebo které prodávající nebo výrobce nebo jeho zástupce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu výrobku a na základě reklamy jimi prováděné; pokud se výrobek nehodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se výrobek tohoto druhu obvykle používá; pokud výrobek nevyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nižší cena výrobků – cena nižší, než je obvyklá cena bezvadné věci, za kterou se prodává vadný výrobek, u kterého vada nebrání užívat výrobek k určenému účelu.

 1. Rozsah odpovědnosti prodávajícího, záruční doba

Prodávající odpovídá za vady výrobku, které má výrobek při převzetí kupujícím

V případě, že výrobek má vady, má kupující právo požadovat i výměnu za výrobek bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené (pokud se vada týká pouze součásti výrobku, může kupující požadovat jen výměnu této součásti); není-li to možné, může kupující odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na výměnu za nový výrobek nebo výměnu součásti výrobku má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže výrobek řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad; v takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Prodávající však může vždy vyměnit reklamovaný výrobek za nový výrobek bez vad. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na výměnu za nového výrobku nebo na výměnu součásti nebo na opravu výrobku, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nový výrobek bez vad, vyměnit jeho součást nebo výrobek opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době. To neplatí, pokud kupující před převzetím výrobku o vadě věděl nebo vadu sám způsobil.

U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá prodávající za vady, pro které byla sjednána nižší cena.

Na vady výrobku poskytuje na nový (nepoužitý) výrobek prodávající záruku za jakost v trvání 24 měsíců ode dne převzetí výrobku kupujícím. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, skončí záruční doba uplynutím této doby.

 1. Způsob, místo a lhůty pro uplatnění reklamace

Kupující uplatňuje reklamaci v záruční době. Reklamace se uplatňuje obvykle v  provozovně prodávajícího – prodejně Hračky U Jarky, kupující je oprávněn reklamaci uplatnit také doporučenou poštou nebo jinou přepravní službou na adresu provozovny prodávajícího.

Kupující by měl vždy s ohledem na charakter a cenu reklamovaného výrobku a další okolnosti vážit způsob uplatnění reklamace (osobně nebo poštou), volbu provozovny i způsob dopravy tak, aby náklady na uplatnění reklamace byly vždy pouze účelně vynaložené.

Kupující spolu s předložením reklamovaného výrobku doloží také platnost záruky (nejlépe nákupním dokladem nebo záručním listem), dále uvede podrobný popis závady a nárok z vad, který uplatňuje a své dostatečné kontaktní údaje. Reklamovanou věc předkládá kupující pokud možno kompletní a se spotřebitelským obalem. 

O uplatnění reklamace bude sepsán reklamační zápis, jeden stejnopis tohoto zápisu obdrží reklamující kupující. V případě reklamace prostřednictvím pošty či jiné přepravní služby zašle prodávající obratem kupujícímu potvrzení o přijetí reklamace, a to na poštovní adresu, ze které kupující reklamovaný výrobek odeslal (nesdělí-li kupující pro ten účel adresu jinou). V případě, že reklamace bude vyřízena ihned, bude zároveň reklamační řízení ukončeno způsobem uvedeným v článku 5. tohoto reklamačního řádu.

Reklamace se uplatňuje nejpozději v poslední den záruční doby. Neuplatněním práva v záruční době toto právo zaniká.

Doba od uplatnění práva  z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o délce jejího trvání.

     

 1. Lhůty a způsob vyřizování reklamace

Reklamace se vyřizují ve lhůtách odpovídajících složitosti uplatněné reklamace. Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned a vadu bez zbytečného odkladu odstranit, je-li to možné. Ve složitých případech o reklamaci rozhodne do 3 pracovních dnů, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace však musí být reklamace vyřízena včetně odstranění vady, nedohodne-li se prodávající s kupujícím na delší lhůtě. Lhůta pro vyřízení reklamace počíná běžet až od doručení reklamovaného výrobku prodávajícímu.

 

Při ukončení reklamačního řízení předá prodávající kupujícímu spolu s opraveným či vyměněným výrobkem (nebo vráceným výrobkem v případě zamítnutí reklamace) potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace, případně mu vrátí záruční list s vyznačením těchto skutečností. V případě, že výrobek byl k reklamaci zaslán poštou či jinou přepravní službou, zašle prodávající kupujícímu takové potvrzení a spolu s ním i opravený výrobek nebo nový výrobek bez vad poskytnutý výměnou za výrobek vadný (v případě, že byl kupujícím zaslán záruční list, vrátí mu jej prodávající s vyznačením těchto skutečností), a to na adresu, z níž kupující výrobek k reklamaci odeslal (nesdělí-li kupující pro ten účel adresu jinou); reklamace je vyřízena doručením kupujícímu.

V případě, kdy na základě reklamace došlo k odstoupení od kupní smlouvy, vrátí prodávající zaplacenou kupní cenu kupujícímu obvykle vyplacením hotovosti v provozovně prodávajícího; pokud byla reklamace a odstoupení od smlouvy uplatněny poštou či jinou přepravní službou, vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu na bankovní účet sdělený pro ten účel kupujícím nebo mu kupní cenu vrátí jiným způsobem, na kterém se dohodnou. Obdobně se postupuje při vyřízení reklamace poskytnutím slevy z kupní ceny výrobku.        

 1. Informace o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

Pokud by mezi zákazníkem a provozovatelem e-shopu Hračky U Jarky došlo ke spotřebitelskému sporu, je zákazník oprávněn řešit tento spor mimosoudně. Orgánem pro mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869. Veškeré informace k mimosoudnímu řešení sporů jsou uvedeny na internetových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz. Zahájit alternativní řešení sporu je možné rovněž prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.     

 1. Závěrečná ustanovení

Reklamační řád je k dispozici v provozovně prodávajícího.